تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهورديتاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

Just like the name sounds, Friendship Day is a day to honor and celebrate our friends. Good friends can be one of the great joys in life and this is a great time to let your friends    know how much they mean to you. ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي


تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

In this recipe, an array of fresh berries is laid upon a bed of lettuce and drizzled with a sweet honey-mustard dressing. Pretzels, shelled sunflower seeds, and/or fish-shaped crackers top this salad and attract young diners. In the summer take advantage of fresh, tangy berries, or use mandarin orange sections in the fall and winter. Add grilled chicken to make it a main meal.

Top ideas for dinner tonight:

ingredients

 • 1/4 cup orange juice
 • 1 tablespoon salad oil
 • 2 teaspoons honey mustard or Dijon-style mustard
 • 1 teaspoon sugar
 • 1/4 teaspoon salt
 • 4 cups torn lettuce
 • 1-1/2 cups fresh blueberries, raspberries, quartered strawberries, and/or canned mandarin orange sections, drained
 • 2 tablespoons bite-size cheddar fish-shaped or pretzel crackers or 1 tablespoon shelled sunflower seeds

directions

 1. For dressing, in a screw-top jar combine orange juice, oil, mustard, sugar, and salt. Cover and shake until combined. Place lettuce in medium bowl. Drizzle with dressing; toss to coat. Divide lettuce among 4 plates.
 2. Arrange fruit on lettuce. Sprinkle with crackers. Serve immediately. Makes 4 side-dish servings.


تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

Once you try this sweet potato-based cheesecake, it just might compete with pumpkin pie as a Thanksgiving Day dessert staple. From the bottom of its gingersnap cookie crust to the top of its bourbon-laced sour cream frosting, every bite of this rich dessert will convince you that it should become a tradition for your holiday table.

Top ideas for dinner tonight:

ingredients

 • For Crust:
 • 2 cups gingersnap cookie crumbs (about 30 cookies)
 • 6 Tbsp. butter, melted
 • For Filling:
 • 3 8-ounce packages cream cheese, softened
 • 1/2 cup butter, softened
 • 1-1/3 cups sugar
 • 1 cup cooked or canned sweet potatoes, mashed
 • 3/4 tsp. ground nutmeg
 • 3/4 tsp. ground cinnamon
 • 3 Tbsp. bourbon
 • 1 tsp. vanilla
 • 4 eggs
 • For Topping:
 • 1-1/2 cups dairy sour cream
 • 2 Tbsp. sugar
 • 1-1/2 Tbsp. bourbon
 • Additional gingersnap cookie crumbs (optional)

directions

 1. For crust, in a medium bowl stir together the crust ingredients. Press crumb mixture into bottom and 1 inch up sides of buttered 10-1/2-inch springform pan. Bake in a 350 degree F oven for 8 to 10 minutes just until color starts to deepen. Remove from oven and set aside.
 2. For filling, in a large mixing bowl combine cream cheese and butter; beat with an electric mixer on medium speed until smooth. Beat in sugar, scraping sides of bowl occasionally. Add mashed sweet potatoes, nutmeg, and cinnamon; beat to combine. Add bourbon and vanilla. Mix until thoroughly combined and smooth. Add eggs, one a t a time, mixing just until combined after each addition.
 3. Pour filling into prepared crust. Bake in a 350 degree F oven for 20 minutes. Reduce oven temperature to 300 degree F; continue baking for 35 minutes more. Reduce oven temperature again to 250 degrees F, continue baking for 20 to 30 minutes more or until cheesecake is set around the edge and barely jiggles at the center. Remove cheesecake from the oven. Increase oven temperature to 350 degree F.
 4. Meanwhile, for topping, whisk together the sour cream, sugar, and bourbon. Carefully spread topping evenly over cheesecake. Bake for 5 minutes more to just set the topping. Remove from oven and let cool for 5 minutes. Run a thin-bladed knife around the edge of the pan and let cool completely. Cover and chill for several hours. Remove cheesecake from pan. If desired, sprinkle with additional gingersnap crumbs. Makes 16 servings.
 5. Make-Ahead Tip: Prepare cheesecake as directed and refrigerate, tightly wrapped in plastic wrap, for up to 48 hours.


تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

For a super-fast summer dessert, rely on seasonal fresh berries topped with a citrus cream sauce. Pre-made yogurt and whipped topping make this sauce a cinch to prepare; orange zest gives the dish an extra dose of freshness. If you'd like to up the ante a little bit on this dessert, crumble shortbread, gingerbread, or biscotti cookies on top. The vanilla sauce for this dessert can be stirred together a day in advance to save time, if you're preparing this dish for guests. Serve with hot coffee.

Top ideas for dinner tonight:

ingredients

 • 2 tablespoons orange juice
 • 1/2 teaspoon finely shredded orange peel
 • 2 cups raspberries, blueberries, or sliced strawberries
 • 2/3 cup thawed frozen light or fat-free whipped dessert topping
 • 1/3 cup vanilla low-fat yogurt
 • Finely shredded orange peel (optional)

directions

 1. In a medium bowl stir together the 1/2 teaspoon orange peel and the orange juice. Add the berries; toss to coat.
 2. For topping, in a small bowl stir together the dessert topping and yogurt.
 3. Divide berry mixture among 4 dessert dishes. Spoon some of the topping over each serving. If desired, sprinkle with additional finely shredded orange peel. Serve at once. Makes 4 servings.
 4. Make-ahead tip: Prepare fruit and topping mixtures; cover and chill in the refrigerator for up to 2 hours. To serve, assemble as above.


تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

Don't settle for regular old turkey tenderloin anymore. In this dish, a delicious creamy mixture of spinach and soft goat or feta cheese is rolled up between the meat prior to baking for extra flavor. The raw turkey breasts can be refrigerated for up to 24 hours, so it's a great make-ahead meal.

Nutrition Facts * Servings Per Recipe 8 servings * Calories254, * Total Fat (g)10, * Saturated Fat (g)4, * Cholesterol (mg)95, * Sodium (mg)478, * Carbohydrate (g)1, * Fiber (g)1, * Protein (g)38, * Vitamin C (DV%)14, * Calcium (DV%)5, * Iron (DV%)13, * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet

Top ideas for dinner tonight:

ingredients

 • 4 8-ounce turkey breast tenderloins
 • 4 cups chopped fresh spinach leaves
 • 6 ounces semisoft goat cheese (chevre) or feta cheese,crumbled(about 3/4 cup)
 • 1/2 teaspoon black pepper
 • 2 tablespoons olive oil
 • 2 teaspoons paprika
 • 1 teaspoon salt
 • 1/4 teaspoon cayenne pepper

directions

 1. Rinse turkey; pat dry. Make a pocket in each tenderloin by cutting lengthwise from one side almost to, but not through, the opposite side; set aside. In a bowl combine the spinach, cheese, and black pepper. Spoon spinach mixture into pockets. Tie 100 percent cotton kitchen string around each tenderloin in 3 or 4 places to hold in stuffing.
 2. In small bowl combine oil, paprika, salt, and cayenne; brush evenly over tenderloins. Wrap tenderlins individually in plastic wrap. Refrigerate for 4 to 24 hours.
 3. Preheat oven to 375F. Unwrap turkey and place in a shallow roasting pan. Roast about 40 minutes or until turkey reaches 170F. Remove and discard strings; slice tenderloins crosswise.


تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

Combine chicken, corn bread twists, and your choice of mixed vegetables in this casserole to make a hearty meal that spells "comfort food." This recipe is easy to assemble and can be ready in less than 30 minutes.

Nutrition Facts * Calories612, * Total Fat (g)25, * Saturated Fat (g)7, * Monounsaturated Fat (g)2, * Polyunsaturated Fat (g)5, * Cholesterol (mg)64, * Sodium (mg)1259, * Carbohydrate (g)60, * Total Sugar (g)10, * Fiber (g)3, * Protein (g)34, * Vitamin C (DV%)14, * Calcium (DV%)17, * Iron (DV%)20, * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet

ingredients

 • 1/2 cup all-purpose flour
 • 1/2 tsp. ground sage
 • 12 oz. skinless, boneless chicken breast halves
 • 2 Tbsp. cooking oil
 • 2 cups frozen mixed vegetables
 • 1 14-oz. can reduced-sodium chicken broth
 • 1/2 cup milk
 • 1 11.5-oz. pkg. refrigerated cornbread twists
 • 1/2 cup shredded Mexican cheese blend

directions

 1. Preheat oven to 450 degrees F. In resealable bag combine flour, sage, and 1/4 tsp. each salt and pepper. Cut chicken in bite-size pieces. Add to bag; coat.
 2. In skillet over medium-high heat stir and brown chicken in hot oil for 2 minutes. In colander, run cold water over vegetables. Add vegetables along with broth and milk to chicken. Bring to boiling; stir. Divide chicken-vegetable mixture among four small baking dishes. Separate corn bread strips; place four strips over chicken-vegetable mixture in each dish. Sprinkle with cheese. Bake 9 to 10 minutes. Serves 4.

recipe source

 

  به معنی ( وجود دارد ) قبل از اسامی جمع بکار میرود.:There are

 

1)There are five cars in the street.

 

2)There are ten boys in the classroom.

 

 به معنی( تعداد زیادی ) قبل از اسامی جمع بکار میرود.:Many

 

1 ) There are many  trees in the park.

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

زمان اینده-درس نهم کتاب سوم

زمان آينده

در زبان انگليسي براي بيان زمان آينده از افعال و حالتهاي مختلفي استفاده مي‌شود   

- will + verb

از فعل کمکي will براي نشان دادن آينده در جهت‌هاي زير استفاده مي‌شود:

الف- پيش‌بيني: براي توصيف چيزي که مي‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:

 • It will be rainy tomorrow.
   (فردا هوا باراني خواهد بود

Test your knowledge on the Future I Simple (will). After submitting your answers, you will see how well you have done in the test.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

 

 
تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

کاربرد

زمان حال ساده يکي از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسي مي‌باشد که براي مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1- براي بيان عملي که هميشه تکرار مي‌شود، مانند يک عادت يا رسم:

 

 • I go to school by bus.

 • We get up at 7 AM.

 • 'Does he smoke?' 'No, he doesn't.'

 

2- براي بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

 • The earth orbits the sun.

 • I come from Iran.

 • Some animals migrate in winter. (بعضي از حيوانات در زمستان مهاجرت مي‌کنند.)

 

3- براي بيان حقيقتي که براي مدتي (طولاني) دوام داشته باشد:

 • I work in a shop.

 • She lives in a small cottage.

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

coming

doing

going

taking

'm

am

I

're

are

you

we

they

's

is

he

she

it

کاربرد

1- براي بيان عملي که هم‌اکنون جريان دارد:

 • She is watching the TV.

 • He is working at the moment.

2- براي بيان عملي يا موقعيتي که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

Prepositions of Time

 

 

Picture Preposition Example
wristwatch at
(a time)
"I got to work at 8.00 this morning."
calendar on

(a day)

"I'll see you on Tuesday."
calendar on

(a date)

"I have an appointment on the 31st."
calendar in

(a month)

"My birthday is in June"
calendar in

(a year)

"I was born in 1959"
morning in

(the morning)

"I get up in the morning."
afternoon in

(the afternoon)

"I have lunch in the afternoon."
evening in

(the evening)

"I go home in the evening."
night at

(night)

"I go to bed at night."
winter in

(a season)

"It usually snows in the winter."

 تاريخ : | | نویسنده : ليلا شاهوردي

The Internet Picture Dictionary       

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZBrowse by category:

Animals
Appliances
Body Parts
Clothing and Apparel
Colors
Fruits
Garden and Yard
Kitchen
Musical Instruments
Numbers
School
Sports
Tools
Transportation
Vegetables


English French German Italian Spanish